Основната цел на ЦУПО е да бъдат удовлетворени всички нужди от професионално обучение както на групата фирми ГЕОТЕХМИН, така и на други фирми и клиенти от бранша.


І. Направление „Обучение и квалификация“ развива дейността си в четири основни посоки:

1. Професионално обучение – предлага курсове за придобиване и повишаване на квалификацията в сферата на:
 • рудодобив
 • строителство и геодезия
 • машиностроене, металообработване и металургия
 • транспортна инфраструктура
 • информационни и комуникационни технологии
 • туризъм
 • електротехника и енергетика
 • стопанско управление и администрация
 • химическа промишленост
 • социални грижи

 

Центърът организира и периодични актуализации за правоспособност по управление на подемно транспортна техника, повдигателни съоръжения, газова техника и други. Актуализациите се извършват в съответствие с изискванията на законите в Република България.

2. Обучение и квалификация е насочено към изграждането на култура за надграждане на знанията и уменията на служителите в групата фирми. Ние предлагаме обучения за:
 • развитие  на ключови компетенции
 • развиване на лидерски умения
 • умения за работа в екип
 • езиково обучение

 

Дружеството е социално ангажирано с кариерното развитие на служителите, както и с повишаване на адаптивността им към променящата се среда.


ЦУПО провежда и обучения, свързани с изисквания на различни държавни институции.

3. Академични лекции и семинари - ЦУПО организира и провежда семинари, работни срещи и други инициативи, свързани с обмен на опит. Гъвкавото сътрудничество с нашите клиенти и партньори ни позволява тази практика да се осъществява през цялата година и на места, удобни за всички участници. Темите са съобразени с динамиката в променящата се бизнес среда.

4. Управление на проекти - ЦУПО има опит в управлението на проекти по схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Дружеството планира запазване на позициите в тази посока, както и да продължи работата си по управление на средства и от Европейския социален фонд.

Обучението във всичките му форми - семинари, работни срещи и академични лекции се осъществява през цялата година за всички клиенти.    

            
II. Направление „Консултантски услуги и бизнес развитие“ предлага квалифицирана консултация в сферата на финансите и управлението на човешките ресурси за групата фирми  ГЕОТЕХМИН.

Копирането, възпроизвеждането и разпространението на всякаква информация от този уебсайт - включително текстове, снимки, лога, изображения, видео и аудио клипове – се извършва само с изричното позволение на ЦУПО ЕАД.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.