ЦУПО ЕАД е лицензиран  в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение за провеждане на курсове за придобиване и повишаване на квалификация по 66 професии и 106 специалности.

 

Центърът има опит в обучението по рамкова програма „Д“ (за начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професията) и по рамкова програма „Е“ (за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация) за почти всички професии и специалности, посочени в Лицензията.

 

СПИСЪК НА ЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ


1. „Машинен оператор“

 • Металорежещи машини
 • Машини и съоръжения за заваряване


2. „Машинен монтьор“

 • Машини и съоръжения в металургията
 • Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството


3. „Химик-технолог“

 • Технология на неорганичните вещества


4. „Лаборант“

 • Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства


5. „Химик-оператор“

 • Технология на неорганичните вещества


6. „Помощник пътен строител“

 • Релсови пътища и съоръжения
 • Пътища, магистрали и съоръжения


7. „Здравен асистент“

 • Здравни грижи


8. „Болногледач“

 • Здравни грижи


9. „Помощник-възпитател“

 • Помощник възпитател в отглеждането и възпитаването на деца


10. „Еколог“

 • Експлоатация на съоръжения за пречистване на води
 • Екология и опазване на околната среда


11. „Продавач консултант”

 • Продавач консултант                      


12. „Финансов отчетник”

 • Финансова отчетност


13. „Данъчен и митнически посредник”

 • Митническо и данъчно обслужване


14. „Оперативен счетоводител”

 • Оперативно счетоводство


15. „Сътрудник в бизнес - услуги”

 • Бизнес - услуги                     


16. „Сътрудник в малък и среден бизнес”

 • Малък и среден бизнес    


17. „Офис мениджър”

 • Бизнес администрация


18. „Офис - секретар”

 • Административно обслужване


19. „Деловодител”

 • Деловодство и архив            


20. „Оператор на компютър”

 • Текстообработване


21. „Заварчик”

 • Заваряване      


22. „Електромонтьор”         

 • Електрически машини и апарати
 • Електрообзавеждане на производството
 • Електрически инсталации  
 • Електроенергетика

 

23. „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”

 • Газова техника
 • Топлотехника
 • Възобновяеми енергийни източници


24. „Оператор на парни и водогрейни котли“

 • Експлоатация на парни и водогрейни котли


25. „Монтьор на транспортна техника”

 • Автотранспортна техника
 • Пътностроителна техника


26. „Монтьор на подемно-транспортна техника”

 • Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
 • Подемно-транспортна техника с електрозадвижване


27. „Оператор в минната промишленост”            

 • Подземен и открит добив на полезни изкопаеми                            
 • Добив на скални материали
 • Обогатяване на полезни изкопаеми
 • Обработка на скални материали


28. „Сондьор”

 • Проучвателно сондиране  


29. „Строител”

 • Кофражи
 • Армировка и бетон     
 • Зидария  
 • Мазилки и шпакловки
 • Вътрешни облицовки и настилки
 • Външни облицовки и настилки
 • Бояджийски работи  
 • Строително дърводелство
 • Строително тенекеджийство
 • Покриви


30. „Строител -монтажник”  

 • Стоманобетонни конструкции
 • Метални конструкции
 • Сухо строителство
 • Дограма и стъклопоставяне
 • Изолации в строителството


31. „Монтажник на ВиК мрежи”

 • Вътрешни ВиК мрежи
 • Външни ВиК мрежи


32. „Пътен строител”  

 • Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях


33. „Помощник в строителството”

 • Основни и довършителни работи


34. „Работник в озеленяването”

 • Озеленяване и цветарство


35. „Механизатор на горска техника”

 • Механизация на горското стопанство


36. „Работник в горското стопанство”

 • Лесокултурни дейности   
 • Дърводобив
 • Билкарство


37. „Социален асистент”

 • Подпомагане на деца
 • Подпомагане на възрастни


38. „Хотелиер”

 • Организация на хотелиерството
 • Организация на дейностите в местата за настаняване


39.„Администратор в хотелиерството”

 • Организация на обслужването в хотелиерството


40. „Камериер”                     

 • Хотелиерство


41. „Портиер -пиколо”

 • Хотелиерство


42. „Ресторантьор”

 • Производство и обслужване  на заведенията за хранене и развлечения
 • Кетеринг                                


43. „Готвач”  

 • Производство на кулинарни изделия и напитки     


44. „Сервитьор -барман”    

 • Обслужване на заведения в обществено хранене


45. „Работник в заведенията за хранене и развлечения”            

 • Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения    
 • Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения


46. „Организатор на туристическа агентска дейност”    

 • Организация на туризма и свободното време    
 • Селски туризъм


47. „Планински водач”

 • Туризъм  

48. „Аниматор в туризма”

 • Туристическа анимация


49. „Охранител”  

 • Банкова охрана и инкасова дейност   
 • Лична охрана       
 • Физическа охрана на обекти


50. „Оператор в металургията“

 • Металургия на цветните метали


51. „Стругар“

 • Стругарство


52. “Шлосер“

 • Шлосерство


53. “Леяр“

 • Леярство


54. “Лозаровинар“

 • Лозаровинарство


55. „Работник в растениевъдството“

 • Зеленчукопроизводство


56. „Спасител при бедствия и аварии“

 • Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи


57. „Графичен дизайнер“

 • Графичен дизайн


58. „Брокер“

 • Недвижими имоти


59. „Сътрудник в маркетингови дейности“

 • Маркетингови проучвания


60. „Финансист“

 • Банково дело


61. „Касиер“

 • Касиер


62. „Икономист“

 • Индустрия
 • Търговия
 • Икономика и мениджмънт


63. „Икономист - информатик“

 • Икономическа информатика


64. „Оператор информационно осигуряване“

 • Икономическо информационно осигуряване


65. „Организатор интернет приложения“

 • Електронна търговия


66. „Монтьор по автоматизация“

 • Автоматизирани системи


* С номер са отбелязани професиите
* С отметка специалностите

Копирането, възпроизвеждането и разпространението на всякаква информация от този уебсайт - включително текстове, снимки, лога, изображения, видео и аудио клипове – се извършва само с изричното позволение на ЦУПО ЕАД.

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.